Uchwała nr LIII/632/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/185/04 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie