Uchwała nr LIII/621/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Piekary Śląskie