Uchwała nr LIII/620/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Piekary Śląskie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych