Uchwała nr L/596/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi