Uchwała nr L/591/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Piekary Śląskie na stałe obwody głosowania