Uchwała nr XLIX/585/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Piekary Śląskie na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy