Uchwała nr XLIX/583/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Piekary Śląskie