Uchwała nr XLIX/582/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Piekary Śląskie