Zawiadomienie PGW  Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego - odprowadzenie do oczyszczalni "Południe".