Uchwala nr XLV/538/17 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu jednostce budzetowej pod nazwa Zlobek Miejski w Piekarach Slaskich