Uchwala nr XLIV/532/17 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 26 pazdziernika 2017 r. w sprawie nazwy ulicy Rewolucjonistów w Piekarach Slaskich