Uchwala nr XLIV/528/17 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 26 pazdziernika 2017 r. w sprawie nazwy ulicy Konstytucji w Piekarach Slaskich