Uchwala nr XLIV/527/17 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 26 pazdziernika 2017 r. w sprawie zmian budzetu miasta na 2017 rok