Uchwala nr XLIV/508/17 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 26 pazdziernika 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Slaskie dla obszaru Kozlowa Góra