Uchwala Nr XLII/484/17  Rady MIasta Piekary Slaskie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXIX/359/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Piekary Slaskie