Zbiorcza informacja o petycjach:

2015 rok - wpłynęły 2 petycje dotyczace:

-       zanieczyszczenia środowiska  w wyniku niskiej emisji,

-       zwiększonej emisji spalin samochodowych i wprowadzenia w związku z tym zwiększonej kontroli.

Sposób zalatwienia: Propozycje działań zawartych w treści petycji wchodzą w zakres standardowych działań samorządu terytorialnego i są realizowane na bieżąco. 

2016 rok - wpłynęło 6 petycji:

-      pięć dotyczyło różnorakich działań proponowanych przez Szulc-Efekt Sp. z o.o.,

-      jedna dotyczyła działań wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

Sposób zalatwienia: niektóre z postulatów zawartych w petycjach rozpatrzono pozytywnie, niektóre negatywnie. Szczególy

2017 rok - wpłynęły 3 petycje:

-     w sprawie publikowania na stronie UM lub BIP informacji na temat eksploatacji systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji,

-     w sprawie zamieszczenia na stałe na stronie www baneru "mikroporady" w widocznym miejscu,

-     w sprawie wprowadzenia do prawa miejscowego zapisu zobowiązującego właścicieli psów do używania smyczy i kagańców.

 

Sposób załatwienia: Szczególy

2018 rok - wpłynęło 5 petycji:

-     w sprawie podmiotów gospodarczych z terenu gminy niekorzystających z przyłączy gazowych,

-     w sprawie podejmowania długofalowych działań zwalczających uciążliwe zapachy,

-     w sprawie wdrożenia na terenie gminy systemu zarządzania i monitorowania energii,

-     w sprawie przekazania petycji wszystkim podległym szkołom podstawowym - wzorowa łazienka,

-     w sprawie dokonania analizy możliwości wdrożenia środków komunikacji elektronicznej podczas procedury zamówień publicznych.

Sposób załatwienia: Szczególy

 

2019 rok - wpłynęło 10 petycji:

 

-     w sprawie przekazania jej treści dyrektorom szkół podstawowych,

-    w sprawie dokonania analizy dotyczących płatności bezgotówkowych,

-    w sprawie opublikowania na stronie BIP wybranych numerów telefonów komórkowych,

-    w sprawie wprowadzenia w urzędzie Miasta Piekary Śląskie "Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów",

-    w sprawie zrezygnowania z używania jednorazowego plastiku oraz rozpoczęcia akcji edukacyjnej dotyczącej tego problemu,

-    w sprawie zaplanowania postępowania w trybie zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa,

-    w sprawie zebrania ofert rynkowych w obszarze usług telekomunikacyjnych oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych w przedmiotowym obszarze,

-    w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom,

-    "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2019,

-    w sprawie wprowadzenia w mieście Piekary Śląskie inicjatywy lokalnej.

Sposób załatwienia: Szczegóły 

 

2020 rok - wpłynęły 3 petycje:

 

-    w sprawie przywrócenia działalności miejskiego prosektorium przy szpitalu miejskim,

-   w sprawie wykonania rekonensansu w obszarze związanym z udostepnianiem przez urząd płynów do dezynfekcji,

-   w sprawie przesłania niniejszej petycji, dotyczącej programu "Przygotujmy lepszy świat" wszystkim podległym szkołom podstawowym.

Sposób załatwienia: Szczególy

 

2021 rok - nie wpłynęła żadna petycja.

 

2022 rok - wpłynęło 6 petycji:

 

 - w sprawie podjęcia działań mających na celu zwiększenie dostępności oraz promocji roślinnych opcji żywieniowych w przedszkolach i szkołach,

- w sprawie zapewnienia bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych i ich zbiorów za pośrednictwem usługi pobierania WFS dla wszystkich obowiązujących w gminie aktów planowania przestrzennego, w formie przewidzianej przez Ustawodawcę w stosownych terminach,

- w sprawie umieszczenie na oficjalnej stronie www gminy lub w BIP infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami EPS,

- w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ulic Gen. Maczka i Armii Krajowej w Piekarach Śląskich poprzez montaż sygnalizacji świetlnej,

- w sprawie poprawy efektywności energetycznej przez Gminę w 2022 r.,

- w sprawie budowy ścieżki rowerowo-pieszej w rejonie zbiornika Kozłowa Góra.

Sposób załatwienia: Szczegóły