Uchwala nr XXXIX/467/17 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli