Uchwala nr XXXVII/457/17 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwaly Nr L/487/06 Rady Miasta w Piekarach Slaskich z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie okreslenia zasad sprzedazy nieruchomosci stanowiacych lokale mieszkalne oraz lokale o innym przeznaczeniu wraz ze sprzedaza udzialu we wspólwlasnosci gruntu lub wraz z oddaniem we wspóluzytkowanie wieczyste gruntu stanowiacego wlasnosc Gminy Piekary Slaskie oraz zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedazy lokali mieszkalnych