Uchwala nr XXXVII/454/17 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia rozkladu pracy aptek ogólnodostepnych dzialajacych na terenie Miasta Piekary Slaskie