Uchwala nr XXXVII/448/17 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Piekar Slaskich miasta na prawach powiatu