Uchwala nr XXXV/436/17 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkancami Miasta Piekary Slaskie