Uchwala Nr XXXIV/435/17 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie kryteriów przyjmowania do publicznych przedszkoli oraz oddzialów przedszkolnych w publicznych szkolach podstawowych