Uchwala nr XXXIII/432/17 Rady MIasta Piekary Slaskie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przeksztalcenia Mlodziezowego Domu Kultury Nr 2 w Piekarach Slaskich poprzez zmiane jego siedziby