Uchwala nr XXXIII/427/17 Rady MIasta Piekary Slaskie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przeksztalcenia Miejskiej Szkoly Podstawowej Specjalnej  w Piekarach Slaskich poprzez zmiane jej siedziby