Uchwala nr XXXIII/425/17 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przeksztalcenia Miejskiej Szkoly Podstawowej Nr 13 im. Powstanców Slaskich w Piekarach Slaskich poprzez zmiane jej siedziby