Uchwala nr XXXIII/416/17 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie rozszerzenia katalogu wylaczen od obowiazku uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów rosnacych na terenie miasta Piekary Slaskie