Uchwala nr XXXII/403/17 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów przyjmowania do klasy pierwszej kandydatów zamieszkalych poza obwodem publicznej szkoly podstawowej