Uchwala nr XXXII/402/17 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów przyjmowania do publicznych przedszkoli oraz oddzialów przedszkolnych w publicznych szkolach podstawowych