Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w przedszkolach publicznych.