Uchwala nr XXX/383/16 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie okreslenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, polozonych na obszarze Miasta Piekary Slaskie niestanowiacych jego wylacznej wlasnosci