Uchwala nr XXX/382/16 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia czasu bezplatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Piekary Slaskie oraz okreslenia wysokosci oplaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyzej tego czasu przez dzieci w wieku do lat 5