Uchwala nr XXX/380/16 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie okreslenia wzoru deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi