Uchwala nr XXX/376/16 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwaly Nr XVI/187/15 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkól oraz trybu i zakresu kontroli prawidlowosci ich pobrania i wykorzystywania