Uchwala nr XXIX/363/16 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr XIV/166/15 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 6 pazdziernika 2015 r. w sprawie ustalenia stawki oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi