Uchwala nr XXIX/362/16 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXII/283/16 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie okreslenia rodzaju dodatkowych uslug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadów