Uchwala nr XXIX/359/16 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Piekary Slaskie