Uchwala Nr XXVII/344/16 Rady MIasta Piekary Slaskie z dnia 27.10.2016 r. w sprawie podatku od srodków transportu