Uchwala Nr XXVII/342/16 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 27.10.2016 r. w sprawie zmiany uchwaly Nr XVI/194/15 Rady MIasta Piekary Slaskie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie oplaty targowej