Uchwala Nr XXVI/332/16 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 29.09.2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Slaskie dla obszaru Dabrówka Wielka