Uchwala Nr XXIC/321/16 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 25.08.2016 r. w sprawie zwolnien od podatku od nieruchomosci w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta Piekary Slaskie