Uchwala Nr XXIV/309/16 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 25.08.2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Piekary Slaskie