Uchwala Nr XVIII/221/16 Rady Miasta Piekary Slaskie z dn. 28.01.2016r. w sprawie uchylenia uchwaly Rady Miasta Piekary Slaskie w sprawie inkasa podatku od nieruchomosci i podatku rolnego od osób fizycznych