Uchwala Nr XIX/236/16 Rady Miasta Piekary Slaskie z dn. 25.02.2016 r. zmieniajaca uchwale w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów miejskich szkól podstawowych i miejskich gimnazjów prowadzonych przez Gmine Piekary Slaskie