Uchwala Nr XXIII/291/16 Rady Miasta Piekary Slaskie z dn. 23.06.2016 r. w sprawie zmiany Statutu Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich nadanego Uchwala Nr XLIX/478/06 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich