Uchwala Nr XXII/286/16 Rady MIasta Piekary Slaskie z dn. 25.05.2016 r. w sprawie okreslenia wzoru deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez wlascicieli domków letniskowych lub wlascicieli innych nieruchomosci wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez czesc roku