Uchwala Nr XXII/284/16 Rady Miasta Piekary Slaskie z dn. 25.05.2016 r. w sprawie ustalenia ryczaltowej stawki oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wlascicieli nieruchomosci, na których znajduja sie domki letniskowe lub innych nieruchomosci wykorzystywnych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez czesc roku