Uchwala Nr XXII/276/16 Rady Miasta Piekary Slaskie z dn. 25.05.2016 r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXI/185/04 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie powolania Mlodziezowej Rady Miasta Piekary Slaskie