Uchwala Nr XX/248/16 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 31.03.2016 r. w sprawie zmiany Statutu Zlobka Miejskiego w Piekarach Slaskich nadanego Uchwala Nr VII/99/11 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 26 maja 2011 r.