Uchwala Nr XIX/238/16 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Piekarach Slaskich