Uchwala Nr XVI/190/15 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polozonych w rejonie ulic: Rozdzienskiego, Harcerskiej, Kotuchy w Piekarach Slaskich - obszar II - tereny na pólnoc od ulicy Rozdzienskiego